بازی Eador Masters of the Broken World - دنیاهای ناشناخته: اربابان دنیای شکسته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1397184215 pdcover

بازی پیش روی شما یک بازی استراتژی و به صورت بازی نوبتی می باشد. تصمیم هایی که در روند بازی می گیرید نه تنها بر روی پیروزی و برد شما در نبرد ها موثرند، بلکه تاثیر عمیق تری بر روی دنیا خواهند داشت. دنیای ناشناخته Eador، دنیایی است که در آن قطعات کوچک زمین، آزادانه و در یک جو ناشناخته در گردش و حرکت هستند. هر یک از این قطعات کوچک زمین برای خودش یک سرزمین محسوب می شود و جفرافیا و ساکنان مختص به خود را داراست. در این سرزمین ها موجوداتی زندگی می کنند که ارباب خوانده می شوند. آن ها بسیار قدرتمند و همچنین نامیرا و جاودان هستند.

8,000 تومان 7,000 تومان
مقدار:

 

 

موجودات فناپذیر فکر می کنند که اربابان که فنا ناپذیر هستند، خدا هستند. در نتیجه کنترل و قدرت هر یک از این سرزمین ها دست این موجودات نامیراست و آن ها در رقابت برای کنترل این سرزمین ها دائما در حال جنگ هستند. بازیکن باید نقش یک ارباب قدرتمند را بر عهده بگیرد و سرنوشت دنیای ناشناخته را رقم بزند. این به انتخاب شماست که از قدرت خود برای نجات دنیا از پلیدی بهره گیرید و یا این که با ظلم و ستمگری بر ملت ها حکومت کنید.

1397184215 pdcover-01 1397184215 pdcover-01 1397184215 pdcover-01 1397184215 pdcover-01 1397184215 pdcover-01